Asaf Haber

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. ABD’de siyahilerin kiliseye gitme ve dua etme oranı daha yüksek

ABD’de siyahilerin kiliseye gitme ve dua etme oranı daha yüksek

admin admin -
0

NEW ABD’de yeni açıklanan bir kamuoyu araştırması, siyahi Amerikalıların diğerlerine göre çok daha fazla kiliseye gittiği ve daha çok dua ettiğini ortaya koydu.

Amerikan Pew Araştırma Merkezinin Kasım 2019 ila Haziran 2020 arasında yaptığı anket çalışmasına göre, “dinin yaşamlarında çok önemli olup olmadığı” sorusuna beyazların yüzde 44’ü evet cevabı verirken, bu oran siyahilerde yüzde 59 olarak kendini gösterdi.

Her gün dua edip etmedikleri sorulan anket katılımcılardan siyahi vatandaşlar yüzde 63 oranında evet derken, beyaz katılımcılardan sadece yüzde 44 oranında olumlu cevap alındı.

Yeni nesil siyahilerin kiliseye gitme oranı düşüyor

Pew’in araştırmasında, siyahi Amerikalıların yüzde 60’ının, din adamlarının ve cemaatin çoğunun siyahilerden oluştuğu kiliseleri tercih ettiği sonucu paylaşıldı.

Siyahi dindarların yüzde 25’inin çok ırklı cemaate sahip kiliseleri tercih ettiğinin belirtildiği ankette, yüzde 13 oranında bir azınlığın ise beyaz veya başka bir etnik kökene ait cemaati olan kiliselere devam ettiği bilgisi yer aldı.

Araştırmada, 1980 sonrasında doğan siyahi gençlerin, büyüklere göre daha az kiliseye bağlı oldukları ve siyahilerin yoğunlukta olduğu kiliseleri daha az tercih ettiği kaydedildi.

PEW’in görüşüne başvurduğu 30 siyahi dini liderin çoğu ise Afro-Amerikan kiliselerinin giderek daha da küçüleceği ve siyahi müdavimlerinin büyük oranda karma cemaatleri olan kiliselere yöneleceği beklentisini paylaştı.

Siyahi kiliselerin ırkçılıkla mücadeledeki etkisi azaldı

Anket sonuçlarına göre, siyahi din adamlarının yöneticisi olduğu kilise organizasyonlarının tarihteki ırkçılık karşıtı hareketlerde çok etkili olduğu, ancak son yıllarda siyahi Amerikalıların eşitlik mücadelesindeki etkisinin azaldığı inancı baskın çıktı.

Siyahi Amerikalıların yüzde 77’si, Afro-Amerikan kiliselerin ırksal eşitlik mücadelesinde rol oynadığını belirtirken, katılımcıların yarısı bu kiliselerin 50 yıl öncesine göre daha az etkili olduğuna inandığını söyledi.

İnanç haritasının da ortaya çıktığı ankete göre, siyahilerin yüzde 66’sı Proteston, yüzde 6’sı Katolik ve yüzde 3’ü diğer Hristiyan inançlarına mensup olduğunu ifade etti.

Herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 21 civarında seyrederken geriye kalan yüzde 3’lük kesimin ise İslam ve diğer Hristiyanlık dışı inançlara mensup olduğu kaydedildi.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir