Asaf Haber

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri MKK’ya bildirimde bulunacak

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri MKK’ya bildirimde bulunacak

admin admin -
0

Hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanların bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, 1 Nisan’da yürürlüğe giren ve payları kayden izlenmeyen anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanlara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getiren Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklerin işleyiş süreçleri ve uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.

Ayrıca, bu kapsamda alınacak ücretler ile pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları da belli oldu.

Buna göre, hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketlerin yönetim kurulları, senetleri pay sahiplerine dağıtmadan önce pay sahiplerini ve paya ilişkin bilgileri MKK’ye bildirmekle yükümlü kılındı.

Ayrıca pay senetlerinin devrinde, payı devralan tarafından MKK’ye bildirim zorunluluğu getirildi.

MEVCUT PAY SENETLERİNİN KAYDI İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ YIL SONUNDA BİTECEK

Mevcut hamiline yazılı pay senetlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin geçiş süreci 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanacak.

1 Nisan 2021’den önce ihraç hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31 Aralık 2021’e kadar pay senetleriyle, ortağı oldukları şirkete başvurmaları ve şirket tarafından başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde pay sahipleri ile paya ilişkin bilgilerin MKK’ye bildirilmesi gerekiyor.

Yönetim kurullarınca, genel kurullara ilişkin hazır bulunanlar listesi, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından MKK’den alınacak listeye göre oluşturulacak.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri MKK tarafından sağlanacak bu çizelgeye göre ve toplantıdan önce pay senedine zilyet olduklarını ispat ederek genel kurul toplantılarına katılabilecek.

TÜM BİLDİRİMLER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Öte yandan, MKK tarafından Hamiline Yazılı Pay Kayıt Sistemi (HPKS) uygulamaya alındı. Şirketler ve pay sahiplerinin tüm bildirim ve kayıtları bu sistem üzerinden tamamen elektronik ortamda yerine getirilecek.

Şirketlerin bildirim işlemleri, ticaret siciline tescilli bulunan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kayıtlı şirket temsilcileri tarafından yapılabilecek.

Şirketler bildirimlerini HPKS üzerinden, pay sahipleri ise bildirimlerini MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulaması üzerinden elektronik ortamda iletecek.

Pay sahipleri, Yatırımcı Bilgi Merkezi (e-Yatırımcı) uygulamasına e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleriyle veya MKK sicil numaraları ve MKK’den alacakları şifreleriyle erişim sağlayabilecek. Pay sahipleri HPKS’de kendi adına kayıtlı payları elektronik ortamda sorgulayabilecek.

Hamiline yazılı pay senedinin devrinin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için MKK’ye yapılan bildirimin tarihi esas alınacak, gerekli bildirimde bulunulmaması durumunda, devralan genel kurula katılma, oy kullanma, kar payı alma, bilgi alma ve inceleme hakkı gibi Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan paya bağlı haklarını bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacak.

Bu kapsamda, MKK tarafından şirketlerden 150 lira kayıt ücreti, 50 lira bildirim ücreti, 150 lira pay sahipleri çizelgesi ücreti, pay sahiplerinden 50 lira devir bildirim ücreti alınacak.

(AA)

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir